Skip to content

Saxion-Studenten Blazen Vastgelopen Politie-Onderzoek Nieuw Leven in

Dit semester is een enthousiaste groep Forensic Research-studenten van Hogeschool Saxion begonnen aan hun minor ‘Cold Case’. Tijdens deze minor gaan de studenten, in samenwerking met de politie, aan de slag om Cold Cases nieuw leven in te blazen.

20/03/2019

Met cold cases bedoelt men onopgeloste politiezaken, in dit geval met name zaken rondom moord en doodslag, die als het ware in de ijskast zijn gezet. Het gaat om misdrijven die jaren geleden hebben plaatsgevonden, maar doordat alle onderzoekslijnen zijn vastgelopen, staan ze te boek als “coldcase” en wordt er nauwelijks nog aandacht aan besteed. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de nabestaanden of de familie van het slachtoffer. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, maakt de groep gebruik van de No Code-software iCOLOGiQ Universe. iCOLOGiQ Universe is één van de eerste softwares die het mogelijk maakt te programmeren zonder dat hier kennis van coderen bij nodig is. De No-Code technologie maakt het mogelijk om het onderzoeksproces een stuk sneller en effectiever te laten verlopen.

 

Politie-Onderzoek vanuit een Journalistisch Oogpunt

“Vier jaar geleden ben ik gestart met het zogenaamde “Cold Case research project”, met het doel uit te zoeken in hoeverre het mogelijk is buiten de politie om te helpen bij dit soort onderzoek,” vertelt Jaap Knotter, lector Advanced Forensic Technology, die de studenten begeleidt bij deze minor. “Buiten de politie om moet je je redden met een ander soort gegevens, omdat gevoelige interne politie-informatie niet zomaar gebruikt mag worden. In plaats daarvan wijden we ons tot de journalistische aanpak: we maken gebruik van open sources, bijvoorbeeld oude historische archieven als LexisNexis.”

 

Het Cold Case-project biedt op deze manier niet alleen een interessante uitdaging voor de studenten om de kennis van hun opleiding in de praktijk te brengen, maar voor de politie komt het ook van pas. “Een voorwaarde voor de politie om een oude Cold Case te heropenen is dat er aantoonbare nieuwe onderzoeksinzichten zijn opgedoken. Het gebruik van open source-informatie wordt niet in elk coldcase onderzoek toegepast, omdat hier soms de tijd en ruimte ontbreekt. Toch kan vanuit open source bronnen, cruciale informatie worden verzameld, door gebruik te maken van nieuwe technologieeën.”

“Het gebruik van nieuwe technologieën zoals Universe maakt het mogelijk om dezelfde cruciale informatie uit open bronnen in minder tijd te verzamelen.”

Op welke manier komt het gebruik van technologieën als iCOLOGiQ Universe van pas bij de cases? “Het belang van een nieuw systeem als Universe zit ‘m in het feit dat je grip moet houden op het hele proces, zeker als je je met meerdere zaken tegelijk bezighoudt,” vertelt Jaap. “Je moet constant de controle houden over het hele onderzoeksproces en de kwaliteit monitoren. Een systeem als Universe biedt de mogelijkheid voor de gebruiker om het naar eigen inzicht in te richten. Met dit project willen wij een Universe process tool creëeren die in de toekomst speciaal voor Cold Case onderzoek gebruikt kan worden om de kwaliteit van zo’n onderzoek te waarborgen.”

 

Nieuwe Mogelijkheden dankzij iCOLOGiQ Universe

Jaap is erg blij met de professionele houding van de studenten: al vanaf de kick-off is te zien hoe de groep zich echt in het project vastbijt. De studenten Savannah Schultz en Sten Bellers, die over het inrichten en beheren van de applicatie gaan, hebben bovendien zelf al een aantal ideeën over de aanpak van het onderzoek en de rol die Universe hierbij kan spelen.

 

“Het project bestaat uit verschillende fases,” vertelt Sten. “We beginnen met de onderzoekende fase: het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het slachtoffer en de situatie. Van hoe laat hij naar zijn werk ging tot waar hij met de hond liep. Door het opstellen van een timeline proberen we connecties te leggen tussen bepaalde gebeurtenissen en personen. In groepjes van twee tot drie studenten buigen we ons vervolgens over de bewijsstukken en op deze manier komen we steeds een stukje dichterbij. Gisteren hebben we bijvoorbeeld het autopsie-rapport mogen inkijken voor één van de cases. Toen kwamen we erachter dat het slachtoffer is overleden aan een hoofdwond, waardoor we kunnen uitsluiten dat het om een ongeluk ging.”

 

“Bij de Suspectology, oftewel het identificeren van mogelijke verdachten, maken we gebruik van typologieën. Bij victimologie maken we gebruik van een low risk – high risk syteem,” legt Savannah uit. “Op basis van de situatie is te bepalen hoe groot de kans is dat het gaat om een bekende of onbekende van het slachtoffer. Er is sprake van een low risk situatie wanneer een vrouw bijvoorbeeld door haar hoofd is geschoten in haar eigen woning: de kans is klein dat een onbekende zoiets zou doen. Maar als iemand ’s avonds door een donker steegje fietst en vermoord

wordt, wordt het een stuk moeilijker om de dader te identificeren.”

 

Dit is waar Universe van pas komt. “We gebruiken Universe om al deze informatie te verwerken,” zegt Savannah. “Door middel van een systeem van plusjes en minnetjes checken we hoe waarschijnlijk elk scenario is. Gedurende het hele proces is het erg belangrijk dat we constant onderbouwen waarom we een bepaalde keuze maken en hoe we tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Dit kunnen we aantonen met behulp van de verzamelde informatie in Universe.”

 

Wat is het doel van deze minor voor de studenten? “Uiteindelijk hopen we aan te tonen hoe we dankzij ons onderzoek steeds een stapje verder bij de conclusie zijn gekomen. Maar mochten we erin slagen een gigantische doorbraak te veroorzaken waardoor één van de cases opgelost zou kunnen worden, dan zou dat natuurlijk helemaal gaaf zijn.”