Hogere Boetes voor Ontbreken RI&E

Bedrijven die niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), krijgen te maken met hogere boetes dan voorheen. Dit is één van de gevolgen van de strengere naleving van de Arbowet. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om bedrijven direct een boete te geven, waarvan het bedrag in sommige gevallen bijna 40% hoger kan liggen dan het huidige bedrag.

20/05/2019

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen RI&E heeft. Bovendien blijkt deze onvolledig te zijn bij bijna 40% de bedrijven die wél over een RI&E beschikken. Van een waarschuwing is geen sprake meer: zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan het ontbreken van een RI&E een boete opleveren. Dit is om te voorkomen dat bedrijven pas aan de slag gaan zodra ze een waarschuwing hebben gekregen.

“Risicomanagement is een proactieve bedrijfsactiviteit waarbij uw organisatie interne en externe risico’s inzichtelijk maakt.”

Deze boete kan worden voorkomen met de module Risicomanagement, onderdeel van de Icologiq Elements Suite. Risicomanagement is een proactieve bedrijfsactiviteit waarbij uw organisatie interne en externe risico’s inzichtelijk maakt. Door tijdig in te spelen op risico’s kunt u incidenten of klachten voorkomen en daarmee kosten besparen. Risicomanagement is een proactieve module, waarbij acties worden gecoördineerd om als organisatie continu proactief te verbeteren.

 

Meer weten over het up-to-date houden van de RI&E? Voor persoonlijk vrijblijvend advies kunt u terecht op de website van Icologiq Elements of op het telefoonnummer 053-480 9090.

 

Bron: Rijksoverheid